Hesselink - Hoffman - De Iongh - Genealogie project

 
Hesselink Hoffman De Iongh
 

Deze genealogische website 

Wat deze drie families samen brengt is Mattheus Hoffman, conrector van de Latijnse school te Emmerik. Hij is een stamvader van alle deelnemers aan dit project.

Mocht u een naam tegenkomen, die uw belangstelling trekt, vraag ons om meer informatie.  Het doel is het tot stand brengen van een uitwisseling van genealogische gegevens en interesse gebieden. Het interactieve element staat bij ons op de voorgrond.

Genealogische informatie niet altijd even betrouwbaar, c.q. bewijsbaar. Wij overleggen  liever met u. Samen kunnen wij mogelijk de twijfels over de juistheid van bepaalde gegevens wegnemen of gegevens aan elkaar koppelen. Alle informatie die uitgewisseld wordt kan uiteindelijk leiden tot een onverwachte vondst. 

Links naar site's van verwante families

Een van de doelstellingen is zoveel mogelijk contacten tot stand  brengen tussen collegae genealogen of belangstellenden. Wij vermelden graag verwijzingen naar site's van verwante families. Is er geen site op het internet dan vermelden wij graag de bronnen waar de genealogische informatie te vinden is. Meldt ons deze verwijzingen (hyperlinks) een wij nemen ze op in deze site.

GeneaNet

GeneaNet is een wereldomspannende organisatie die met behulp van het Gedcom bestandsformaat genealogische gegevens indexeert. Hier vindt u een index van 42.000.000 geslachtsnamen (gendex) met veel informatie en links naar binnen- en buitenlandse sites.

  Ontdek uw genealogie en geschiedenis van Uw familie 

Ga naar GeneaNet. GeneaNet is in 15 talen beschikbaar.

Nuttige links

Veel nuttige links vindt op de site's van de NGV, het Rijksarchief en het CBG. 

Deze links worden goed bijgehouden en zijn zeer kompleet.


Copyright © by H.Hoffman 1998 - 2002

Een voorbeeld van de gebruiksmogelijk- heden van GeneaNet treft u via de navolgende link

http://geneweb.geneanet.org/hoffman
of een index gesorteerd op: 
familienaam
, voornaam, geboorteplaats

U treft daar een gedeelte van de genealogische informatie aan die is samengebracht door H. Hoffman 

Het door GeneaNet als freeware geleverde genealogieprogramma is gebaseerd op html en is de moeite van het downloaden waard.

Genealogie familie
Hoffman
1650 - 2000

De familiegeschiedenis werd in mijn jonge jaren omhuld door een geheimzinnige romantiek. Mijn vader wist er niet veel over te vertellen en hij had ook geen kijk op al die relaties en verwikkelingen in het verleden. Er waren schilderijen, boeken en foto's over de tochten naar de Noordpool met de Willem Barents en veel anekdotes over een roemrucht verleden: freules, ridders, het familiewapen van Hoffman, Büchner en Rappard.

Onduidelijk was hoe nu een opa Büchner met een oma Büchner getrouwd kon zijn. En wat was de betekenis van de handgeschreven genealogie van de familie Tulleken waar mijn opa onze afstamming op aangetekend had.

Tante Cor en mijn vader lieten aantekeningen na die duidelijk laten zien hoe het hun duizelde. Ze haalden alles door elkaar en namen werden verbasterd (Fatjé Kramer = Cornelis George Vattier Kraane). Er ging een verhaal dat de grootouders van haar geen van beiden ooit kinderen hebben gehad. Het was voor mij het begin van een speurtocht.

De genealogie van de familie Hoffman sluit in de vrouwelijke lijn aan op veel reeds gepubliceerde informatie.

Genealogie familie
Hesselink 
 Keppel Hesselink
1620 - 2000

De genealogie Hesselink (Keppel Hesselink, Van den Anker Hesselink, Hesselink van Suchtelen) omvat  de nakomelingen van Harmen Hesselink en Derksken Becking (die omstreeks 1650 in Varsseveld zullen zijn getrouwd) tot in de huidige tijd. 

Stamboomonderzoek trok mij al op tamelijk jonge leeftijd aan. Toch ben ik pas veel later er serieus mee aan de slag gegaan en ik kan nu terugkijken op 12 jaar van vrij intensief familieonderzoek. Dit betreft zowel het samenstellen van een genealogie Hesselink als van kwartierstaten. Het voorlopige resultaat bestaat uit een bestand van meer dan 6000 personen met hun relaties.

Overzicht van onze
genealogische collecties

of ga direct naar:

Hesselink  Hoffman  De Iongh

In de collecties is informatie over circa 15000 personen en meer dan 3000 families verzameld. Het is niet samengebracht in een standaard publicatievorm en lang niet alle informatiebronnen zijn via deze website beschikbaar. Zij zijn echter wel in de catalogus opgenomen. Vindt u hier informatie die uw aandacht trekt, schroom niet ons te benaderen.

Mailto: Gijs Hesselink
Mailto: Hendrikjan Hoffman
Mailto: Hanno de Iongh

Vragen over lopend onderzoek

Soms zoeken wij al jaren zonder enig succes naar gegevens over een bepaald iemand en ondanks alle verwoede pogingen zijn nog vragen onbeantwoord gebleven. Echte vastlopers dus. Kunt u licht brengen in de duisternis? Hier treft u een overzicht aan.

Genealogie familie
De Iongh
1650 - 2000

De familie, van oorsprong protestant, is afkomstig uit Denemarken (Sleeswijk-Holstein), het schiereiland Eiderstedt. De stamvader vestigde zich 1591/92 te Hoorn (Noord Holland).

Een van de meest markante stamvaders was Cornelis Danielsz. geboren in Hoorn rond 1600 met als bijnaam "de piraat". Hij was kapitein van een koopvaardijschip en een zeer zwaarlijvig man, circa 300 pond. Eens werd hij door een Turkse zeerover gevangen genomen en per pond per dukaat vrijgekocht (gelost en gerantsoeneerd). Hij overleed ten gevolge van een val van een ladder.

Zijn zoon, Daniel Cornelisz. werd gedoopt te Hoorn 1-1-1642. In zijn jeugd, rond 1660, werd hij door zijn vader naar Frankrijk gezonden en daar op een comptoir besteld om de negotie te leren, alwaar hij jongste bediende was. Daarom werd hij doorgaans de jongste genaamd. Nadien heeft hij de toenaam "de Iongh"  aangenomen en behouden. Hij werd koopman en brouwer. Te Hoorn teruggekeerd werd hij aldaar in de jaren 1677-1678, 1681, 1686-1687 directeur van de Levantse Handel, Schepen 1680, Regent van het weeshuis 1681-1685, 1686-1703 en ouderling 1694,1698 en 1702. Hij woonde in de brouwerij "West-Friesland", gelegen op de Italiaanse Zeedijk.

Oranje-bastaarden

Van de hand van Hanno de Iongh verscheen dit leuke vademecum. Een nieuw boek is in voorbereiding. Informatie
De NGV Homepage GESCHIEDENIS ON-LINE - Rijksarchief

Het Nationaal Archief

Centraal Bureau voor Genealogie

GeneaKnowHow.net


Google  

 Deze site is laatst bijgewerkt op 09.06.2002 door H. Hoffman
 
U bent sinds 1.12.1998 de bezoeker.
 
 

 This Hoffman Family Network Webring site is owned by H. Hoffman.

Want to join the Hoffman Family Network Webring?

 
[Skip Prev] [Prev] [Next] [Skip Next] [Random] [Next 5] [List Sites]