Oranje-bastaarden
een vademecum

door Hanno de Iongh

De inhoud van dit vademecum zou voor sommigen een geruststelling kunnen zijn. Misschien vloeit er meer Neerlands bloed door de aderen van de Nederlandse dynastie dan op grond van de officiële stamboom mocht worden verondersteld. Binnen de muren van de Oranje-behuizingen zal die overweging minder worden gewaardeerd, want deze doet aan de merkwaardige huismacht van de Oranjes evenveel toe als af.

Hanno de Iongh heeft met zijn indrukwekkende Oranjebastaarden een enorm project afgerond. De leden van het huis van Oranje hebben zich in de geschiedenis herhaaldelijk bedrijvig bewogen buiten het eigen bed. En omdat lang niet alle buitenechtelijke nakomelingen aan de vergetelheid werden prijsgegeven, is deze bedrijvigheid in een aantal gevallen van niet geringe historische relevant ie. Als stadhouders waren de Oranjes niet minder actief dan als koningen. Soms dreigde de voortgang van de dynastie te stagneren. Maar noch de geaardheid van koning-stadhouder Willem III, noch de impotentie van stadhouder Willem IV had blijvende gevolgen; althans voor de schermen. Aan bod komen ook de Oranje maîtresses, die uiteenlopende functies hadden, zoals Maurits’ vluchtige ‘nachtvlinders’, als wel de bijna vorstelijke staat van jonkvrouw van Mechelen.

Hanno de longh licht sluiers op en opent gordijnen in dit niet eerder vertoonde vademecum; in het verleden, maar ook recenter, zoals bij de erotische bekommernissen van prins Bernhard en op de moeizame weg naar een Nederlandse kroonprinses, liet boek is voorzien van een inleiding van de hand van J.G. Kikkert.


Uitgeverij Aspect b.v.
Amersfoortsestraat 27, 3769 AD Soesterberg

www.uitgeverijaspekt.nl

 

ISBN 90-75323-95-6
3e druk april 2001