Genealogie van de Familie Tulleken - Hoogenhouck Tulleken

 

 

 
De genealogie zoals deze is opgenomen is gebaseerd op een aantal documenten:
 • Genealogisch Stamboek der familie Tulleken 1267-1636 , in concept uitgegeven circa 1780. De titelpagina is hiernaast weergegeven.
 • De genealogie van de familie Tulleken 1464-1843. Een handschrift uit circa 1840 in het bezit van H. Hoffman. In het stadsarchief te Hattem bevindt zich een latere versie van dit handschrift.
 • De afhandeling van de nalatenschap van Ernestus Petrus Cremer, overleden te Middelburg.
 • De Veluwsche Familie Tulleken en hare aanverwanten - eene genealogisch-historische proeve. Zie bibliotheek CBG.
 • Nederlands Adelsboek 1952-1987
 • Familie advertenties.
 • Het naamregister van alle de heeren leden der Regeering in de Vereenigde ProvinciŽn.  Uitgegeven in 1763. De titelpagina is hieronder weergegeven.
 • Heraldieke Bibliotheek, J.B. Rietstap Nieuwe reeks deel 3, 1e en 2e aflevering. 's Gravenhage 1880/1881.
 • Vorsterman Van Oyen. Stam en Wapenboek. Deel 3, blz. 221 e.v.
 • De veluwse familie Tulleken en hare aanverwanten. Een genealogisch historische proeve door J. Anspach. Overdruk uit de Heraldische Bibliotheek 1881.
 • Nederlands Adelsboek 1952

 

 

 

Wapen: In goud een dwarsbalk van zwart, beladen met twee afgewende ramskoppen van zilver met hoorns van goud.

De familie Tulleken was een in de 17e, 18e en 19e eeuw in Gelderland en Zeeland een grote regenten- en  burgemeesters familie met een zeer uitgebreid netwerk.