Genealogie en geschiedenis van de familie Hoffman
 

Generatie: 3 - Clever linie

A. Mattheus Hoffman, geboren te Delft op 1 januari 1709, overleden te Emmerik op 4 december 1792 Conrector van de Latijnsche school te Emmerik.

gehuwd te Cleve (beiden alhier wonende) op 25 october 1741 met:

Johanna Henriëtte von Seetz, (van Seets) gedoopt te Wesel op 10 januari 1722, overleden te Emmerik op 18 juni 1800.

dochter van:

Bernhardus von Seetz , gedoopt te Wesel op 19 december 1686

gehuwd te Wesel op 2 maart 1716 met:

Catharina Elisabeth Heyman, (zuster van Anna Heijmans)

gedoopt te Wesel 9 sept. 1691

kinderen:

Johannes Hendrickes Garardus (Johann Gerhard (Hendrik)), zie 1A, gedoopt te Cleve op 25 november 1742

doopgetuigen: Johannes Ducker Hoff (gehuwd met Anna Heijmans) Ditrich geshelshab, De Frau wittewe Derck Ducker Hoff (Anna Maria Hoffman)

Catharina Johanna, gedoopt te Cleve op 22 januari (december?) 1744 (Kleef fiche nr. 46) overleden te .......... voor 1750

doopgetuigen: Arnold von Seetz zu Wesel, Frau von der Heijden geboren Shmetz, Der Frau von Deitz geboren Shmetz (Schmitz)

Johannes Heijden j.g. van Nassausiegen huwt te Wesel op 20 september 1733 met: Anna Schmitz auss Emmerig beiden alhier woonachtig.

Wilhelmus Hermanus Hoffman, zie 1B

Catharina Johanna, gedoopt te Emmerik op 9 augustus 1750

doopgetuigen: Gerhard Waldmann en Arnoldi van Seets uit Wesel

Gaat mogelijk naar Gouda op 25 juni 1780.

Petrus of Pieter Hoffman zie 1C

Mr. Mathias Frederik, gedoopt te Emmerik op 12 februari 1756, ? overleden te Dusseldorp op 12 october 1806

Hij wordt, komende van Emmerich, als student te Leiden ingeschreven op 16 maart 1783 ejustem Ephorus 29

? ondertrouw in Den Haag op 17 juli 1801

gehuwd te ............. op ...................... met:

Susanna Elisabeth Claarenbeeck (Klaarenbeek), geboren te .................. op .................... 1779, overleden te Emmerik op 24 april 1804

- op 28 april 1804 werd zij te Emmerik verlost van een dode zoon.

Magdalena Hendrietta, gedoopt te Emmerik op 23 juli 1758

Verantwoording:

Wilhelmus Hermanus Hoffman wordt geboren in Emmerik, verhuist naar Arnhem, gaat in Zutphen in ondertrouw en huwde te Arnhem. Johann Gerhard Hoffman en Johanna Reijnders gaan in ondertrouw te Arnhem en huwden in Emmerik.

Het oudste kind van het echtpaar Hoffman - Reijnders wordt naar zijn vader Matthias genoemd. Geertruy, het tweede kind, wordt naar haar moeder genoemd. Gerhard, het derde kind, wordt naar haar vader genoemd en gaat naar de Latijnsche school te Arnhem. De tweede dochter wordt naar zijn moeder vernoemd en krijgt de naam Johanna Hendrietta. De vernoeming is om en om naar de wederzijdse ouders. Catharina wordt vernoemd naar de oudste zuster van Johanna Reijnders.

De steden Emmerik, Cleve en Wesel lopen in de 18e en het begin van de 19e eeuw als een rode draad door de familie en de aanverwanten.

Het wapen van de familie Hoffman (Arnhemse tak) en het wapen van de familie Keppel en Keppel Hesselink (Zutphense tak) vertonen overeenkomst. De familie Keppel is afkomstig uit Cleve.

Het oudst bekende gebruik van het wapen is door Laurens Hoffman burgemeester van Brummen nabij Zutphen.

Bijzonderheden:

  • Matheus (Matthias) Hoffman: Bij het huwelijk woonden zij beiden te Cleve. CBG - Reformierte Huwelijken Cleve 1741.
  • Lijst van ingeschreven leerlingen aan -Die reformiertes Lateinschule zu Emmerich- (Niederrheinische heimatklänge 8e jaargang nr 4, Emmerich, 12 maart 1927). In deze lijst wordt hij genoemd in de hoedanigheid van Conrector en van Praeceptor van de Latijnsche school te Emmerik.
  • Johanna Henriëtte Hoffman - Von Seets wordt genoemd als getuige bij de geboorte op 4 februari 1742 van Johan Derck Duckerhoff. DTB Kleef 1742 nr. 42 Reformiert (CBG):

4 februar Derck Ducker hoff und Anna Maria
Ditto Hoffmans das Kindt Johan Derck
Johan Ducker hoff Der grossvatter
gevatteren henderick Wesem Dunck
und Junge Frau Hoffmans
gevatterin geborren Van Seets

  • Dopen kinderen: CBG gereformeerde gemeente Emmerik 1651-1766.
  • Volgens de Protocollen weeskamer Stad Zutphen: d.d. 22 maart 1796 komt de nalatenschap van Johanna Henriëtte van Seets voor 1/6e portie te vervallen op de negen kinderen van de weduwe Helena Aleyda Hoffman geboren Lulofs.
  • 11 september 1677 komt "Anna Maria Hoffman" voor in het Avondmaalsregister te Wesel.

Generatie: ? - ? linie

B. Anna Maria Hoffman, geboren te .......... op ............ ca. 17.., overleden te .......... op ............ na 17..

gehuwd (beiden alhier wonende) 1e te Cleve op 24 maart 1740 met:

Derick Eberhard Ducker Hoff (Dyckerhoff), geboren te Cleve op 6 oktober 1715, overleden te Cleve op 8 februari 1742

zoon van:

Johann Dyckerhoff en Anna Heijmans, gehuwd te Cleve op 31 juli 1712

(zuster van Catharina Elisabeth Heyman) Timmerman en architect. Woonde in het jaar 1719 te Cleve in het huis nummer 12. Belastinggrondslag 75 Daalders.

gehuwd 2e te Kleef op 26 mei 1743 met:

Wilhelm Oostwind (Oesterwind), geboren te .......... op ............ ca 1720, overleden te .......... op ............ 1744(?)

J.m. van Mühlheim Het huwelijk werd bij de reformierten Gemeinde Mühlheim/Ruhr proclamiert am 19./26.5 und 3.6.1743: Wilhelm Oesterwind oo Witwe Dyckerhofs von Cleve.

kinderen:

1. Anna Hendrinna Gertruij Ducker Hoff, geboren te Cleve op 12 mei 1740

Getuigen: Matheas Hoffman, Anna Heijmans genamd Duckerhoff (aus Wesel x 1712 Johannes Ducker Hoff) (zoon van Friederig Wilhelm Ducker Hoff)

2. Johan Derck Ducker Hoff, geboren te Cleve op 4 februari 1742

Getuigen: Johan Ducker hoff Der grossvatter (gehuwd met Anna Heijmans), Henderick Wesem Dunck, Junge Frau Hoffmans geborren Van Seets

3. Christian Friederich Ducker Hoff, geboren te Cleve op 14 februari 1744

getuigen: Christian henrich hannes Juffrau Diesner Bond, Friederich von Seetz, frau Wesendonck gebohren Dickerhoff

4. Johann Wilhelm Oostwind, geboren te Cleve op 12 mei 1746

Getuigen: hh Wilhlm Dronck, Johannes von Hieden, Jufer Hoffmans gebohren von Zeitzs


Genealogiefragment van de familie Von Seetz (Van Seets):

Zie: Nederlandse Leeuw 1991, blz 283. Artikel over de familie Gaanderheyden en aanverwanten door Mr. W.F. Leemans.

Symptomatisch is demigratie van Wezel naar Nederland, vooral Holland. Vele families hebben zich van Wezel uit in Nederland verbreid, vooral langs de Rijn en haar armen, en in bijna geen Nederlandse kwartierstaat komen geen voorouders uit Wezel voor.

Wezel was in de late Middeleeuwen en nog in de 17de eeuw een welvarende stad; vooral dankzij de houthandel over de Rijn. Later verplaatste die houthandel zich in hoofdzaak naar Dordrecht en in de 18de eeuw ging Wezel economisch hard achteruit. Tezelfdertijd ziet men de oriëntatie op de Nederlanden veranderen in een meer op Pruisen gerichte oriëntatie. De bovenlaag van de bevolking, de ,,elite" zoals men het tegenwoordig graag noemt, was in de 17de eeuw hervormd, evenals in andere Westduitse handelssteden (bijv. in Bremen). Er waren twee Nederduitshervormde kerken in Wezel, de Willibrordikerk en de Mathenakerk. Over het algemeen waren veel aanzienlijken en neringdoenden lidmaat van de Willibrordikerk. In de loop van de 18de eeuw ziet men het aantal dopen en huwelijken in die kerk echter gaandeweg achteruitgaan en in de tweede helft van die eeuw zijn er nog slechts enkele per jaar. De aanzienlijke families uit de 17de eeuw en de neringdoenden ziet men dan her en der uitzwermen, vele in het Rijnland, ook vele in de Nederlanden. In de eerste helft van de eeuw lijkt dit de vorm aan te nemen van een uittocht.

Adam von Seetz, overleden na 1713.

Wesel, Einwohneraufnahme der Stadt, jahr 1710. Archiv HK

1710-1165 Seetz, von, Adam 224 Groe Marckt (Lewpforter Q auff d Stadt)

gehuwd met:

Wendelina Margaretha Lecking, lidmaat Mathenak. te Wesel 24 dec. 1668, overleden na 1714.

dochter van:

Bernr (Bernhardr) Lecking, ged. Wesel (Willibr.k.) 25 sept. 1622 tr. le (ondertr. Wesel, Willibr.k. 11 juni 1651) Berntina (Berntien) Volmers, j.d. uit Winterswijk; waarschijnlijk dezelfde die tr. 2e (als wedr.) Wesel (Willibr.k.) 30 juni 1671 Helena van der Linden, wed. van Jacob de Witt (tollenaar, burger van Wesel 6 maart 1660).

Uit dit huwelijk:

Bernhardus von Seetz, ged. Wesel (Willibr.k.) 19 dec. 1686 (get. o.a. Johan Jurgen Ganderheyden, Elisabeth Volmers, echtg. van Joh. Goldtschmeding, notaris),

tr. te Wesel (Willibr.k.) 2 maart 1716

Carharina Elisabeth Heyman, ged. Wesel (Willibr.k.) 9 sept. 1691, dr. van Arnold(us) en Hendrina Gertsen (onduidelijk).

Uit dit huwelijk: (allen gedoopt in de Willibr.k.):

1) Johan Arnold von Seetz, ged. Wesel 6 dec. 1716 (get. Adam von Seetz, Arnold Heyman en Anna Heyman). Begraven te Wesel jetzt Teschemacher

Wesel, Einwohneraufnahme der Stadt, jahre 1761-1806. Archiv HK

Buch mit gleichem Titel, Stadts Feldmarck Vorm Rhein Thor:

1761 Seets, von, N., Kaufman, 07

1766 Seetz, von, Arnold, Herr Kauffmann, 08

1776 Seets, v., N., Herr Rentenier, <05> 05

In de Ref. Mathena Kirche te Wesel bevindt zich een familiegraf

Joh. Arn. van Seets, jetzt Teschemacher et Hauptm. Ekkart

J. Arnold Seets, jetzt Hauptm. Ekkart et Tessemacher

(Wesel, Erbbegräbnisse, Mathena Kirche ref. um 1800 Schlossarchiv Dierfordt u. vom Niederrhein, Heft 2 -Archiv HK PLZ. 46487).

Lijst van ingeschreven leerlingen aan -Die reformiertes Lateinschule zu Emmerich- (Niederrheinische heimatklänge 8e jaargang nr 4, Emmerich, K12 maart 1927):

1757. Ipsis Ninis Junij

Antonis Fridericus von Seets. filius Johannis Arnoldi von Sees Oenopolae. Vesaliensis agens annum XIV.

2) Johan Friedrich von Seetz, ged. Wesel 26 maart 1719 (get. o.a. Barbara Peltzer).

Gehuwd te Kleve op 28 juni 1744 met:

Johanna Schmit

3) Johannes Bernhardus von Seetz, ged. Wesel 27 juli 1721 (getuigen o.a. Johan Heyman, professor in de Oosterse talen te Leiden en Johanna Constantia (de) Plancke genannt Heyman).

Johan Heyman (Zie Nieuw Ned. Biogr. Wdbk. IX, p. 361) is waarschijnlijk de zoon van Johann Heyman en Mechtelt Krüssken, gedoopt te Wesel (Willibr.k.) op 5 jan. 1667. Arnold en Anna Heyman (sub 1) waren broer en zuster van de moeder, respectievelijk gedoopt te Wesel 5 december 1695 en 23 juni 1697.

4) Johanna Hendrina von Seetz, gedoopt te Wesel 10 jan. 1722 (getuigen o.a. Johannes Duikerhoff, en Johanna Constantia de Plancke genannt Heyman).

gehuwd met:

Mattheus Hoffman

5) Adam Valentin von Seetz, gedoopt te Wesel 7 mei 1724 (getuigen o.a. Valentin Weber, koopman te Keulen en Arnold Heyman).

6) Catharina Elisabeth von Seetz, (von Seets), gedoopt te Wesel 10 mei 1725 (get. o.a. Johan Wilhelm von Seetz, Ida Hendrina Duykerhoff genannt Heyman), lidmaat Mathenak. aldaar 27 juli 1769.

7) Wendelina Margaretha von Seetz, gedoopt te Wesel 10 april 1729 (getuigen o.a. Ida Hendrina Duyckerhoff en Dirckje de Vries te Rotterdam). Bij het huwelijk in Cleve woonachtig

gehuwd te Cleve (en Wesel?) op 15 december 1748 met:

Philip (Fridrich) Henrich Otterbein wittibar in Emmerich woonachtig

kinderen:?

Lateinschule zu Emmerich 1763. Octavo Iduum Januarii. Philippus Henricus Otterbein Embricensis, fillus Phipippi Henrici Otterbein Gymnasii Embricensis Rectoris ingressus annum X

1774. Calendis Novembris: Daniel Eberhard Otterbein, Embricensis, utens Patre Phil. Henr. Otterbein, Scholarum Embricensium Rectore, agens annum VIII

1781. Die XIII Mense Martii, Samuel Henricus Otterbein, utens patre Philippo Henrico Otterbein, hoc loco quondam Gymnasii Embricensis reformatori Rectore annum agens VIII

Volgens de Hauserliste 1748 van de Stad Kleve (A VIII 5/23) bezat de Kaufman van Seets het huis nummer 629 met de aanduiding Mitteln. (middelgroot).