GENEALOGIE FRAGMENT VAN DE FAMILIE 
VAN HEMESSEN,

 H.Hoffman - Rijsdijk 57 - 3161 HL Rhoon - 9 mei 2002

Deze gegevens zijn ontleend uit de Collectie Roëll (Van Hemessen), De Nederlandsche Leeuw 1991,  De Navorscher 1894 (Zoutman), De Navorscher 1905 (Zoutman), De Navorscher 1925 (Gavanon). Nederlands Patriciaat 22e jaargang (Van Uchelen)

Het wapen van de familie Van Hemessen: in blauw drie zilveren goud geknopte rozen onder elkander, helmteken: een roos van het schild tussen twee zwarte buffelhoornen.

 


De heer Otto Didrik van Hemessen,

gedoopt te ......... op .........., overleden te Arnhem op 9 maart 1739[i], Capitain Lieutenant in 't Regiment van de Heer van Stangenburg,

ondertrouw 9 september 1699, gehuwd te Spankeren op 29 september 1699 in 't privé met:

Helena van Uchelen van Arnhem

gedoopt te Arnhem op 23 mei 1672 in de Grote kerk, (NH) overleden te Arnhem op 8 juli 1728,

dochter van:

Dr. Seger van Uchelen, Rechter te Arnhem (1658), Gildenmeester van het Sint Nicolaasgilde (1671) en 3e klerk Staten Generaal, gedoopt te Arnhem in de Grote kerk op 6 januari 1637, gehuwd te Arnhem op 9 maart 1661 met Geertruijdt Spoltman (d.v. Nicolaas Spoltman en Cornelia Sluysken

Geertruijdt Spoltman huwt september 1679 met Johan Michiel Bock

kinderen:

Jan Diederick van Hemessen         zie 1)

Otto Rudolph van Hemessen          zie 2)

Zeger Jacobus van Hemessen       zie 3)


1) Jan Diederick van Hemessen,

geboren te ......... op ..........,

overleden te Arnhem op 4, begraven te Westervoort (in de kerk) op 9 april 1771.

Hij wordt bij de Latijnsche school te Arnhem als leerling ingeschreven in januari 1713, wordt 6 mei 1727 burger van Arnhem, doet belijdenis in de Evangelisch Luthersekerk op 23 maart 1731 en gaat maart 1735 met attest naar 's Hertogenbosch. Gemeensman van Arnhem 1759 -1765.

gehuwd te Spankeren op 27 mei 1736, op att. van Arnhem, met:

Rachel van IJssel,

geboren te ......... op .........., overleden te Arnhem op 2 januari 1766, dochter van:

Paulus van IJssel en Elisabeth Muys.

kinderen:

1A) Otto van Hemessen

gedoopt te Arnhem op 10 april 1737

begraven te Arnhem op 9 juli 1740 een kind van Jan Diederick van Hemessen

1B) Paulus Otto van Hemessen

gedoopt te Arnhem op 18 juni 1741

overleden te ........ op ..........

Onderste meester aan de Latijnsche school te Doesburg (1771-1778), derde meester aan de Latijnsche school te Zutphen (1789-1790). Zie: Latijnse scholen in Gelderland door R. Bastiaanse, H. Bots, M. Evers (1984).

 1C) Derk Jan van Hemessen

gedoopt te Arnhem op 10 september 1742

begraven 4 november 1743 een kind van Jan Diederick van Hemessen


2) De heer en Mr. Otto Rudolph van Hemessen,

Stadhouder van de Heerlijkheid Westervoort 1751-1790, Righter en ontfanger der Heerlijkheijt Westervoort, Administrator der domijnen Lathum en Bahr, Rentmeester van de Sint Nicolai Broederschap (1761‑1794) etc., gedoopt in de Lutherse kerk te Arnhem op 12 januari 1710,

begraven te Arnhem 16 december 1793 in de Grote of St. Eusebius Kerk. Alwaar een zerk.

gehuwd te Lathum 22 october 1755 met:

Maria Wilhelmina de Vos

geboren te Lathum op 20 augustus 1730, gedoopt in de Hervormde kerk aldaar op 27 augustus 1730,

overleden te Arnhem op 15 november 1762,

dochter van:

Dr. Henrick Johan de Vos, predikant te Lathum overleden te Lathum op 21 oktober 1767, (zn.v. Johan Wilhelm de Vos, lidmaat Ned geref gem. Groenlo maart 1691, Burgemeester van Groenlo, gehuwd met Sibilla Rosenkrans) ondertrouw op 22 september, gehuwd te Lathum op 17 oktober 1726 met Johanna Assink (dr.v. Stephen Assink, koopman tot Zutphen en Maria van Ittersum)

Levensloop:  Otto Rudolph van Hemessen

Hij wordt bij de Latijnsche school te Arnhem als leerling ingeschreven op 28 januari 1722 en bij de Universiteit te Utrecht in 1733, promoveert 6 januari 1734. Wordt advocaat te Arnhem 1734, Stadhouder van Westervoort 1748-1789, Administrator van de domijnen van Bahr en Lathum, Dijckmeester-Dijckschrijver 1751- 1793, Commissaris van de Gelderse domijnen 1757-1793, Commies van de Posterij te Arnhem[ii], Rentmeester van het Nicolas Hospitaal en Broederschap.

Zij woonden in 1756 (?) in het huis de Hoorn op den Grooten Oord te Arnhem. Dit pand werd 25 maart 1759 gekocht van Steven Wolfsen.[iii] en werd door de erven 23 maart 1794 verkocht. Hij werd begraven in de Eusebiuskerk[iv].

kinderen:

2A) Otto Diederick van Hemessen

gedoopt te Arnhem op 5 april 1758,

overleden te ........... op .............

2B) Johanna Beatrix van Hemessen

gedoopt te Arnhem op 23 november 1760,

begraven te Nijmegen op 13 juni 1799 (1797?) in de Sint Stevenskerk.

gehuwd te Arnhem op 9 mei 1794 met:

Matthias Hoffman

geboren te Arnhem gedoopt op 29 maart 1766

overleden te Nijmegen op 28 oktober 1840[v]

2C) Henri Jean van Hemessen (Hendrik Johan),

gedoopt te Arnhem op 29 april 1762, 

overleden te Arnhem op 30 november 1796, 

gehuwd te Arnhem op 2 mei 1790 met:

Marie Gavanon

geboren te Arnhem op 11 april 1760, overleden te Arnhem op 1 februari 1819, dochter van: Jean Gavanon en Susanne Magdalčne Le Maistre. Zij hebben 13 kinderen, hij was predikant bij de Franse (Waalse) gemeente te Arnhem en verkreeg het burgerrecht.

Levensloop Henri Jean van Hemessen:

Gemeensman van Arnhem sedert 1781, gildemeester van het Sint Joseph gilde, vanaf 1792 ouderling van de Waalse gemeente , daarvoor diaken, sedert 1785 lid van het concert Sint Caecilia.

Van beroep wijnkoper, wonende aan de Bakkerstraat bij de Papegaaigang te Arnhem, Zijn vader woonde in 1756 in het huis de Hoorn op den Grooten Oord. (Navorscher 1925 blz. 235) Zij waren ook eigenaar van de buitenplaats den Hommel buiten de stad Arnhem, deze werd in 1818 verkocht, het huis is in 1840 verbrand. (De naam Hommelsche weg bestaat nog. Op een kaart in de Gemeente Atlas van 1867 van het buitengebied rond Arnhem is De Hommel nog aangegeven. Het lag dicht in de buurt van Sonsbeek ).

Arnhem werd op 30 november 1813 door de Pruisen onder generaal von Burlow veroverd. Zie het Gedenkboek Arnhem 1813‑1913 door D. Fockema en J.G. van Hogerlinden.  Met name de brief  op pagina 45 van het jongmens Zoutman geeft een beeld van de belevenissen van de familie Hemessen. In het Gedenkboek wordt door dit jongmens Zoutman, die in 1813 bij monsieur Johan Germain Aalbers in de Bakkerstraat (komende uit de Rijnstraat rechts) op kostschool was en haar (Marie Gavanon) “Mijne tante noemde, in deze brief gezegd dat de Stadsgebouwen mogelijk al voor 1813 verkocht werden en den Hommel omstreeks 1817. Dit jongmens Zoutman is een achterneef van de schout-bij-nacht Zoutman.

ZOUTMAN, Johan Arnold' (1724-1793). Nederlands vlootvoogd. Werd als schout‑bij‑nacht na het uitbreken van de Vierde Engelse Oorlog belast met het geleide van een konvooi naar de Oostzee. Daarbij vond op 5 augustus 1781de onbeslist gebleven Slag bij Doggersbank plaats, waarvoor hij in het gehele land werd gehuldigd.

Zie ook het Wapenboek in het archief van het Musijk collegie Sint Caecilia te Arnhem (gemeente archief Arnhem), 1591‑1788. Hiervan waren ondermeer lid: Med.Dr. Schevichaven (1682), Umbgrove, Otto Diderik van Hemessen (1761), Wilhelm Christop Tulleken, Willem Reinier Brantsen, Hendrik Johan van Hemessen, Hendrik Lambertus Couvou (1795).[vi] Couvou zie ook Reijnders ?

kinderen:

2C-1) Ottoline Madelaine van Hemessen

geboren te Arnhem op 27 juni 1791,

overleden te ´s Gravenhage op 19 juni 1866

2C-2) Henri Jean van Hemessen

geboren te Arnhem 18 april 1794,

overleden te Arnhem 18 september 1794.

Te Arnhem wordt begraven op 19 september 1794 een kind van de heer Hendrik Jan van Hemessen.

2D) Maximiliaan Theodorus van Hemessen,

gedoopt te Arnhem op 29 april 1762 (?),

overleden te Velp op 15 november 1832, ongehuwd, particulier

2E) begraven te Arnhem op 28 juni 1763 een kind van Otto Rudolph van Hemessen


3) Segerus (Zeger) Jacobus van Hemessen

gedoopt te Arnhem op 12 april 1714 in de Luthersekerk, overleden te Meppel op 19 juni 1792. Luitenant in het 2e bataljon van de Prins van Baden Durlach.

Trouwregister Sluis: 30 october 1771: attest afgegeven om elders te trouwen. Gehuwd te Arnhem (?) op .. oktober 1771 met:

Cornelia Goudriaan

geboren te Sluis op 30 april 1739

overleden te Meppel op 19 december 1793

dochter van:

Cornelis Goudriaan en Pieternella van der Horst

Levensloop: Segerus (Zeger) Jacobus van Hemessen

Hij wordt bij de Latijnsche school te Arnhem als leerling ingeschreven op 29 januari 1727.

Gaat op 6 februari 1740 met att. naar Iper (barričre stad) in Belgie als militair. Wordt 20 oktober 1753 aangesteld als luitenant. (zie: officieren boekjes CBG)

Pensioen oktober 1772 (laatste vermelding officieren boekjes.

Uit het trouwregister te Sluis: attest afgegeven om elders te trouwen Zeger Jacobus van Hemessen j.m. van Arnhem Luit. in het 2e batt. van de Prins van Baden Durlach in garnizoen alhier met Cornelia Goudriaan j.d. van Sluis.


Losse informatie:

Register van inwoners van Arnhem 1813:

Otto van Hemessen, Sans Etat (zonder Beroep), geboren 17 december 1786, wonende in de Koningstraat te Arnhem.

Janny van Hemessen, overleden te Delfzijl op 31 december 2001

 

Het wapen van de familie Hoffman (Amsterdam):

in goud links en rechts van een zilveren rechter schuinbalk een rode roos. 

[i]. Onderzoeken: juistheid van dit overlijden.

 

[ii]. Zie: O.A.A. Graswijnkel 3306.

 

[iii]. Wolfsen: relatie met Reijnders

 

[iv]. Zie: Grafzerken in de Grote- of St. Eusebiuskerk te Arnhem, Gelre deel 42  (1939), p. 254

 

[v].Onderzoeken: Memorie van successie Rijksarchief Arnhem

 

[vi]. Onderzoeken: Lijst van leden aanvullen.